Parikan

“parikan” kiranya seperti pantun dalan bahasa Indoneisa
agar lebih menarik sebaiknya diserta dengan lagu/nyanyian seperti
Lagune suwe ora jamu
1. suwe ora jamu, jamu godhong meniran
suwe ora ketemu, temu pisan nang parikan
2. jare nyayur kangkung, kok katutan eri
padha melu bingung, berita isine dha korupsi
3, tapi tela kecut, tetese gula legi
aja seneng mrengut , ndak tinggal rabi
4. Ireng-ireng kembang knikir, digudang karo klapa
seneng melu mikir, jebul malah rekasa
5.Bubur apa bakmi, tau apa tempe
becik dha silaturahmi, luhur yen ditindake
6. pancen tape tela nyata rasane llegi
nadyan wis dha tuwa, ning tambah ngangeni
7. Duwe rambut dawa, eman ra jungkati
pancen dadi randha, susahe yen wanci bengi
8. Mangan peyek aja dithithili
seneng ngenyek, marga nresnani
jare jambu usune telu
mesem ngguyu marga ketemu
9. udan-udan suwek payunge
esuk-esuk kok mangan tape
bareng dandan katon ayune
ngesuk-esuk kok karo bapakne
10 Kaya klapa mudha, seger nggo rujakan
aja padha duka, parikanku ung gojegan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: