Gurit Bakda

Geguritan kanthi irah-irahan

DUMELINGE BAKDA

Sinongsong berkahing Pangeran

tekane “Bakda” gawe padha keliingan

yen dadi citraning Pangeran

kang padha suka guyub rukun sih sinisihan

wis dadi budaya Jawa

datan liya saka wohe padha mbabar rasa rumangsa

rumangsa urip nggendhong dosa

mula Sawal, Iddul Fitri, bakda mengku pralampita

baline manungsa ngerti darmanining Satriya

padha suka andum pangapura

mula prayoga banget wektu iku dianggo jaluk pangapura

kanthine dhahar kupat taline sutra

yen pinanggih lepat nyuwun pangapura

15 September 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: