GUGATING KAWULA

GUGATING KAWULA
Dening Suwardanijaya
Pancen jaman iku owah gingsir
Mesthi wae budayane bakal lumingsir
Wiwit jaman kawuri kali ilining mudhun
Kaya dene gunung- gunung padha jeblug
Semono uga Kali padha banjir,
udan barat ora mendha-mendha
Iku cetha dadi lakuning kodrat

Mula ora ana jalma manungsa kang bisa ndhuwa
Ndayan pintere kadya bisa jala langit
Nanging ora ana kang bisa nduwa kodrat
Dukun ngendi kang bisa nduwa ?
mBah Marijan apa ?
mBah Surono apa ?
Apa ana nara praja kang bisa ?

Dadi gumune penggurit
Mosok nggarap UUK wis pirang warsa
Tekan seprene ora kasunyatane
Mangka sejarah wus cetha
Kuuwi yen ora dipaeka …. mokal
kamangka wonge negara pinter-pinter
Rak hya nggumunake ta ? !

Mula …. yen padha ora bisa rumangsa
sing momong Ngayogya bakal ora trima
pratadha iku wis cetha …
kaya dumadine lindhu gedhe setu wage
tekan gunung merapi melu kurda
apa isih durung rumangsa

Senin kliwom ….kawula nggayogya wus gugat
nanging yen nganti ora ditampa….
apa maneh Ngayogya kanggo dolanan
Mesthi bakal ana ontran-ontran kang luwih gedhe
Wis … padha titinana….
heeee …… wong-wonge negara !!
rungokna sesanthine kawula
sekali istimewa tetap istimewa

Anggara Manis 14 Desember 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: